Image Shown Without Description 
Aby naładować akumulator wysokonapięciowy na stacji ładowania:
W przypadku korzystania ze stacji ładowania z podłączonymi przewodami wybierz złączkę przewodu stacji ładowania, na której widać ten sam symbol identyfikacyjny.
Image Shown Without Description
AStacja ładowania prądem stałym.
BZłączka ładowania.
CPojazd.
DPort ładowania.
EPrzewód.
  1. Wybierz położenie parkowania (P).
Wskazówka:   Twój pojazd musi być w położeniu parkowania (P), aby możliwe było ładowanie i aby wskaźnik stanu naładowania się świecił.
  1. Naciśnij środkową część prawej krawędzi pokrywy portu ładowania, a następnie zwolnij, aby otworzyć pokrywę.
  1. Otwórz osłonkę przeciwkurzową na porcie ładowania, aby odsłonić dolne złącza.
Image Shown Without Description
  1. Podłącz złączkę ładowania do portu ładowania w pojeździe.
Image Shown Without Description
Wskazówka:   Pojazd zablokuje złączkę ładowania.
Wskazówka:   Kiedy złączka ładowania jest prawidłowo zablokowana, świeci się lampa pierścieniowa. Oznacza to rozpoczęcie normalnego cyklu ładowania.
Wskazówka:   Pojazd monitoruje stan akumulatora i może zainterweniować, np. zmniejszając prędkość szybkiego ładowania prądem stałym w celu ochrony osprzętu akumulatora przed uszkodzeniem i utrzymania właściwego stanu akumulatora.
Informacje o publicznych stacjach ładowania są dostępne za pośrednictwem aplikacji na ekranie dotykowym w pojeździe, a także aplikacji pojazdu w urządzeniu mobilnym razem z cennikach, poziomami zasilania oraz dostępnością w czasie rzeczywistym. Stawki za ładowanie różnią się w zależności od poziomu zasilania, operatora, lokalizacji i pory dnia.
Wskazówka:   Jeśli Twój pojazd nie ma opcji ustawień łączności klienta na ekranie dotykowym pojazdu, aplikacja może nie działać prawidłowo.
Wskazówka:   W zależności od regionu aplikacja ładowania z publicznych punktów ładowania może nie być obsługiwana, a funkcja ładowania może nie działać zgodnie z opisem.