Image Shown Without Description 
Aby naładować akumulator wysokonapięciowy na stacji ładowania:
W przypadku korzystania ze stacji ładowania z podłączonymi przewodami wybierz złączkę przewodu stacji ładowania, na której widać ten sam symbol identyfikacyjny.
Image Shown Without Description
AStacja ładowania prądem stałym.
BZłączka ładowania.
CPojazd.
DPort ładowania.
EPrzewód.
  1. Wybierz położenie parkowania (P).
Wskazówka:   Twój pojazd musi być w położeniu parkowania (P), aby możliwe było ładowanie i aby wskaźnik stanu naładowania się świecił.
  1. Naciśnij środkową część prawej krawędzi pokrywy portu ładowania, a następnie zwolnij, aby otworzyć pokrywę.
  1. Otwórz osłonkę przeciwkurzową na porcie ładowania, aby odsłonić dolne złącza.
Image Shown Without Description
  1. Podłącz złączkę ładowania do portu ładowania w pojeździe.
Image Shown Without Description
Wskazówka:   Pojazd zablokuje złączkę ładowania.
Wskazówka:   Kiedy złączka ładowania jest prawidłowo zablokowana, świeci się lampa pierścieniowa. Oznacza to rozpoczęcie normalnego cyklu ładowania.
Wskazówka:   Pojazd monitoruje stan akumulatora i może zainterweniować, np. zmniejszając prędkość szybkiego ładowania prądem stałym w celu ochrony osprzętu akumulatora przed uszkodzeniem i utrzymania właściwego stanu akumulatora.
Informacje o publicznych stacjach ładowania, cennikach, poziomach zasilania oraz dostępności w czasie rzeczywistym są dostępne za pośrednictwem ekranu w pojeździe oraz aplikacji FordPass. Stawki za ładowanie będą różnić się w zależności od poziomu zasilania, operatora, lokalizacji i pory dnia.