1. Naciśnij przycisk odblokowania złączki na lampie pierścieniowej i odłącz uchwyt złączki ładowania od pojazdu.
Missing Image
 1. Zamknij osłonkę przeciwkurzową.
Wskazówka:   Nie próbuj odłączać złączki ładowania przed jej odblokowaniem. Nie próbuj używać żadnych narzędzi do odłączenia zablokowanej złączki ładowania. Mogłoby to spowodować uszkodzenie pojazdu i złączki ładowania.
Wskazówka:   Nie można odblokować uchwytu złączki ładowania, jeśli pilot pojazdu nie znajduje się w pobliżu pojazdu.
Wskazówka:   Możesz również odblokować przewód za pośrednictwem ekranu dotykowego pojazdu. Jeżeli nadal nie można odblokować przewodu, skontaktuj się z pomocą drogową.
Wskazówka:   Jeżeli wyposażenie do ładowania pozostanie podłączone, port ładowania zostanie po chwili ponownie zablokowany. Ładowanie nie zostaje wznowione.
Wskazówka:   W pojeździe nie można wyłączyć położenia parkowania (P), dopóki nie odłączysz uchwytu złączki ładowania.
Missing Image
 1. Naciśnij środkową część prawej krawędzi pokrywy portu ładowania, aby zamknąć.
Ręczne zwalnianie złączki ładowania
Jeśli pojazd nie odblokuje złączki ładowania, można ją zwolnić ręcznie.
Zwalnianie złączki ładowania:
 1. Wyłącz pojazd.
 1. Otwórz pokrywę komory silnika.
 1. Zdejmij wewnętrzne osłony bagażnika i odszukaj złącze do odłączania serwisowego niskiego napięcia.   Patrz   Montaż i zdejmowanie osłony bagażnika
Missing Image
 1. Ustaw złącze do odłączania serwisowego niskiego napięcia w położeniu wyłączenia.
Missing Image
 1. Zlokalizuj mechanizm ręcznego zwalniania.
Missing Image
 1. Między szczeliną pokrywy komory silnika a przednią szybą uzyskaj dostęp do mechanizmu ręcznego zwalniania i mocno pociągnij pętlę prostopadle w stronę środka pojazdu. Po pociągnięciu upewnij się, że linka się nie splątała, gdyż resetuje się ona podczas następnej sesji ładowania.
Missing Image
 1. Odłącz złączkę ładowania od portu ładowania.
 1. Zamknij złącze do odłączania serwisowego niskiego napięcia.
 1. Zamontuj wewnętrzne osłony bagażnika.   Patrz   Montaż i zdejmowanie osłony bagażnika
 1. Zamknij pokrywę komory silnika.
Wskazówka:   Następnym razem, gdy podłączysz pojazd do sieci, aby go naładować, mechanizm blokujący zablokuje się ponownie, a pętla zresetuje się.