Image Shown Without Description  Symbol identyfikacyjny widoczny na złączkach przewodów ładowania pojazdów, złączkach przewodów stacji ładowania i portach ładowania pojazdów.

Rodzaj zasilania   Standard   Konfiguracja   Typ osprzętu   Zakres napięcia  
Prąd przemienny   EN 62196-2   Typ 2   Złączka pojazdu, złączka stacji ładowania i port ładowania pojazdu.   Niższe niż lub równe 480 V RMS  

Image Shown Without Description  Symbol identyfikacyjny widoczny na portach stacji ładowania oraz złączce Twojego przewodu do ładowania z publicznych punktów ładowania.

Rodzaj zasilania   Standard   Konfiguracja   Typ osprzętu   Zakres napięcia  
Prąd przemienny   EN 62196-2   Typ 2   Port stacji ładowania, złączka przewodu do ładowania z publicznych punktów ładowania.   Niższe niż lub równe 480 V RMS  

Image Shown Without Description  Symbol identyfikacyjny złączki stacji ładowania.

Rodzaj zasilania   Standard   Konfiguracja   Typ osprzętu   Zakres napięcia  
Prąd stały   EN 62196-3   FF   Złączka pojazdu, port ładowania pojazdu i złączka stacji ładowania.   Od 50 V do 500 V  

Image Shown Without Description  Symbol identyfikacyjny złączki stacji ładowania.

Rodzaj zasilania   Standard   Konfiguracja   Typ osprzętu   Zakres napięcia  
Prąd stały   EN 62196-3   FF   Złączka pojazdu, port ładowania pojazdu i złączka stacji ładowania.   Od 200 V do 920 V