Image Shown Without Description
  1. Naciśnij osłonę w prawym górnym rogu, a następnie pociągnij uniesioną część w lewym dolnym rogu do siebie.
Image Shown Without Description
  1. Wyciągnij oba przewody z otworu, aby odsłonić bezpieczniki szeregowe.
Image Shown Without Description
  1. Zdejmij pokrywki osłaniające bezpieczniki szeregowe.

Uwagi dotyczące Instrukcji obsługi

Wyślij

Dziękujemy za przesłanie swoich uwag

OK