OSTRZEŻENIE   OSTRZEŻENIE:  Jeżeli na naklejce z wartościami ciśnienia powietrza w oponach podano różne wartości ciśnienia dla opon kół przednich i tylnych, a pojazd jest wyposażony w układ kontroli ciśnienia powietrza w oponach, należy zaktualizować ustawienia czujników układu. Należy zawsze przeprowadzać procedurę resetowania układu po zamianie opon miejscami. Jeśli układ nie zostanie zresetowany, może nie dostarczać ostrzeżeń o niskim ciśnieniu powietrza w oponach wtedy, gdy to konieczne.

Rotacja kół w zalecanych odstępach czasu zapewni, że Twoje opony będą się zużywać równomiernie, cechować się lepszą charakterystyką i dłuższym okresem użytkowania.
Wskazówka:   Jeżeli opony Twojego pojazdu wykazują jakiekolwiek oznaki nierównomiernego zużycia, przed przeprowadzeniem rotacji opon należy zlecić kontrolę zbieżności kół Autoryzowanemu Dealerowi.
Wskazówka:   Jeśli zespół koła i opony w kole zapasowym różni się od pozostałych, jest on przeznaczony wyłącznie do użytku chwilowego i nie należy go używać podczas rotacji opon.
Wskazówka:   Po wykonaniu rotacji opon należy sprawdzić ciśnienie powietrza w oponach i dostosować je do wymagań dotyczących pojazdu.
Schemat rotacji opon
W celu przeprowadzenia rotacji opon skorzystaj ze schematu pokazującego prawidłowe umiejscowienie opon.
Opony niekierunkowe
Image Shown Without Description
Opony kierunkowe
Image Shown Without Description