OSTRZEŻENIE   OSTRZEŻENIE:  Jeżeli na naklejce z wartościami ciśnienia powietrza w oponach podano różne wartości ciśnienia dla opon kół przednich i tylnych, a pojazd jest wyposażony w układ kontroli ciśnienia powietrza w oponach, należy zaktualizować ustawienia czujników układu. Należy zawsze przeprowadzać procedurę resetowania układu po zamianie opon miejscami. Jeśli układ nie zostanie zresetowany, może nie dostarczać ostrzeżeń o niskim ciśnieniu powietrza w oponach wtedy, gdy to konieczne.

Rotacja kół w zalecanych odstępach czasu zapewni, że Twoje opony będą się zużywać równomiernie, cechować się lepszą charakterystyką i dłuższym okresem użytkowania.
Wskazówka:   Jeżeli opony Twojego pojazdu wykazują jakiekolwiek oznaki nierównomiernego zużycia, przed przeprowadzeniem rotacji opon należy zlecić kontrolę zbieżności kół Autoryzowanemu Dealerowi.
Wskazówka:   Jeśli zespół koła i opony w kole zapasowym różni się od pozostałych, jest on przeznaczony wyłącznie do użytku chwilowego i nie należy go używać podczas rotacji opon.
Wskazówka:   Po wykonaniu rotacji opon należy sprawdzić ciśnienie powietrza w oponach i dostosować je do wymagań dotyczących pojazdu.
Schemat rotacji opon
W celu przeprowadzenia rotacji opon skorzystaj ze schematu pokazującego prawidłowe umiejscowienie opon.
Opony niekierunkowe
Image Shown Without Description
Opony kierunkowe
Image Shown Without Description

Owner's Manual Feedback

Submit

Thank You For Your Feedback

Okay