Urządzenie   Producent   Oznaczenie typu  
SYNC  
Ford
SYNC-G4
   
SYNC-G4L

Argentyna
Image Shown Without DescriptionImage Shown Without Description
Brazylia
Image Shown Without DescriptionImage Shown Without Description
Dżibuti
Image Shown Without DescriptionImage Shown Without Description
Unia Europejska UE
Image Shown Without Description
Ghana
Image Shown Without DescriptionImage Shown Without Description
Indonezja
Image Shown Without DescriptionImage Shown Without Description
Jamajka
Image Shown Without DescriptionImage Shown Without Description
Malezja
Image Shown Without Description
HIDF16000009

Mauretania
Image Shown Without DescriptionImage Shown Without Description
Mołdawia
Image Shown Without Description
Maroko
Image Shown Without DescriptionImage Shown Without Description
Pakistan
Image Shown Without Description
Paragwaj
Image Shown Without Description
2020-03-I-00192
2020-03-I-00193
Serbia
Image Shown Without Description
Singapur
Image Shown Without Description
Republika Południowej Afryki
Image Shown Without DescriptionImage Shown Without Description
Korea Południowa
Image Shown Without DescriptionImage Shown Without Description
Tajwan
Image Shown Without DescriptionImage Shown Without Description
Ukraina
Image Shown Without Description
Zjednoczone Emiraty Arabskie (U.A.E.)
Image Shown Without DescriptionImage Shown Without Description
Wielka Brytania
Image Shown Without Description
Stany Zjednoczone i Kanada
OSTRZEŻENIE   OSTRZEŻENIE:  Zmiany lub modyfikacje niezatwierdzone wyraźnie przez stronę odpowiedzialną za zgodność mogą unieważnić prawo użytkownika do korzystania z tego urządzenia. Termin „IC” umieszczony przed numerem certyfikatu radia oznacza jedynie, że spełnione zostały specyfikacje techniczne określone przez Ministerstwo Przemysłu Kanady.

FCC ID: KMH-SYNCG4
FCC ID: KMH-SYNCG4L
IC: 1422A-SYNCG4
IC: 1422A-SYNCG4L
Niniejsze urządzenie jest zgodne z Częścią 15 Przepisów FCC oraz z normami RSS Departamentu Innowacji, Nauki i Rozwoju Gospodarczego Kanady dotyczącymi sprzętu radiowego niewymagającego zezwolenia. Użytkowanie podlega dwóm następującym warunkom:
  1. Urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń oraz
  2. Urządzenie musi tolerować jakiekolwiek odbierane zakłócenia, łącznie z zakłóceniami mogącymi spowodować niewłaściwe działanie.
Zambia
Image Shown Without DescriptionImage Shown Without Description