OSTRZEŻENIE   OSTRZEŻENIE:  Nie próbuj przekraczać głębokiej lub płynącej wody. Nieprzestrzeganie tej instrukcji może spowodować utratę kontroli nad pojazdem, obrażenia ciała lub śmierć.

Wskazówka:   Przejeżdżanie przez stojącą wodę może doprowadzić do uszkodzenia pojazdu.
Wskazówka:   Jeśli woda dostanie się do filtru powietrza, może to spowodować uszkodzenie silnika.
Przed przejechaniem stojącej wody sprawdź jej głębokość. Nigdy nie przejeżdżając przez wodę sięgającą powyżej spodu przedniego progu.
Image Shown Without Description
 Podczas przejeżdżania przez stojącą wodę zachowaj bardzo niską prędkość i nie zatrzymuj pojazdu. Przyczepność i skuteczność hamulców mogą być ograniczone.Po przejechaniu przez wodę i gdy tylko jest to bezpieczne:
  • Wciśnij lekko pedał hamulca, aby osuszyć hamulce i upewnić się, czy działają.
  • Przekręć kierownicę, aby sprawdzić, czy działa układ wspomagania kierownicy.
Sprawdź działanie następujących elementów:
  • Sygnał dźwiękowy
  • Światła zewnętrzne

Uwagi dotyczące Instrukcji obsługi

Wyślij

Dziękujemy za przesłanie swoich uwag

OK