Zatrzask elektryczny

Pociągnij wewnętrzną klamkę drzwi jeden raz, aby odryglować i otworzyć drzwi tylne.Pojedyncze pociągnięcie odryglowuje i otwiera drzwi.