Wprowadź siedmiocyfrowy kod ustawiony fabrycznie lub swój osobisty kod.Poszczególne cyfry należy naciskać w odstępach nieprzekraczających pięciu sekund. Zapalają się lampki oświetlenia wnętrza.
Wskazówka:   Odryglowują się wszystkie drzwi, jeśli wyłączono funkcję odryglowywania dwuetapowego. Aby wyłączyć funkcję odryglowywania dwuetapowego:
  1. Włącz pojazd kluczykiem z uprawnieniami administratora.
  1. Otwórz menu pojazdu na ekranie dotykowym.
  1. Naciśnij USTAWIENIA.
  1. Naciśnij Pojazd.
  1. Naciśnij Zamki.
  1. Wciśnij i przytrzymaj przycisk OK, aż na wyświetlaczu informacyjnym pojawi się komunikat z potwierdzeniem.
Aby odryglować wszystkie drzwi
Wprowadź kod ustawiony fabrycznie lub swój osobisty kod, a następnie naciśnij 3·4 w ciągu pięciu sekund.
Ryglowanie drzwi
Image Shown Without Description
Wciśnij i przytrzymaj jednocześnie 7·89·0 przy zamkniętych drzwiach kierowcy.
Wskazówka:   Nie trzeba najpierw wprowadzać kodu.
Układ podwójnego ryglowania drzwi
Wciśnij i przytrzymaj 7·89·0 dwukrotnie w ciągu 3 sekund, gdy kluczyk bierny znajduje się w obszarze umożliwiającym podwójne zaryglowanie pojazdu.
Jeśli bateria w pilocie zdalnego sterowania jest rozładowana, możesz najpierw wprowadzić kod klawiatury, a następnie wcisnąć 7-89-0 dwukrotnie w ciągu 3 sekund, aby podwójne zaryglować pojazd.