Włączanie i wyłączanie funkcji otwierania pojazdu bez kluczyka
  1. Gdy kluczyk z uprawnieniami administratora znajduje się w pojeździe, wciśnij do oporu pedał hamulca i naciśnij przycisk uruchamiania silnika.
  1. Otwórz menu pojazdu na ekranie dotykowym.
  1. Naciśnij USTAWIENIA.
  1. Naciśnij Pojazd.
  1. Naciśnij Zamki.
  1. Wciśnij i przytrzymaj przycisk OK, aż pojawi się potwierdzenie zresetowania systemu.
Przeprogramowanie funkcji odryglowywania
Możesz włączyć funkcję odryglowywania dwuetapowego, która umożliwia odryglowanie jedynie drzwi kierowcy przez dotknięcie czujnika odryglowania.
Wciśnij i przytrzymaj przyciski ryglowania oraz odryglowania na pilocie zdalnego sterowania przez cztery sekundy, aby włączyć lub wyłączyć funkcję odryglowywania dwuetapowego.
Jeżeli zaprogramujesz funkcję odryglowywania tak, aby odryglowywane były jedynie drzwi kierowcy, wszystkie pozostałe drzwi można odryglować z wnętrza pojazdu za pomocą przełącznika elektrycznego sterowania zamkami drzwi. Pojedyncze drzwi można odryglować, pociągając wewnętrzną klamkę drzwi na danych drzwiach.

Uwagi dotyczące Instrukcji obsługi

Wyślij

Dziękujemy za przesłanie swoich uwag

OK