Programowanie osobistego kodu dostępu
 1. Wprowadź siedmiocyfrowy kod ustawiony fabrycznie.
 1. W ciągu pięciu sekund naciśnij 1·2 na klawiaturze.
 1. Wprowadź swój osobisty siedmiocyfrowy kod.Należy to zrobić w ciągu pięciu sekund od wykonania punktu 2.
 1. Naciśnij 1·2 na klawiaturze, aby zapisać osobisty kod numer 1.
Drzwi zaryglują się, a następnie odryglują, aby potwierdzić, że programowanie przebiegło pomyślnie.
Aby zaprogramować dodatkowe osobiste kody dostępu, powtórz punkty 1-3, a następnie na etapie punktu 4:
 • Naciśnij 3·4, aby zapisać osobisty kod numer 2.
 • Naciśnij 5·6, aby zapisać osobisty kod numer 3.
 • Naciśnij 7·8, aby zapisać osobisty kod numer 4.
 • Naciśnij 9·0, aby zapisać osobisty kod numer 5.
Jeśli pojazd jest wyposażony w system SYNC, możesz również zaprogramować system za pomocą osobistego kodu dostępu.
Wskazówki:
 • Nie ustawiaj kodu, który zawiera siedem takich samych cyfr.
 • Nie używaj siedmiu kolejnych cyfr.
 • Kod ustawiony fabrycznie działa nawet wówczas, gdy ustawisz swój własny kod osobisty.
Kasowanie osobistego kodu
 1. Wprowadź siedmiocyfrowy kod ustawiony fabrycznie.
 1. W ciągu pięciu sekund naciśnij i zwolnij 1·2 na klawiaturze.
 1. Wciśnij i przytrzymaj 1·2 przez dwie sekundy. Należy to zrobić w ciągu pięciu sekund od wykonania punktu 2.
Wszystkie kody osobiste zostają wykasowane i tylko siedmiocyfrowy kod ustawiony fabrycznie działa.
Funkcja ochrony przed skanowaniem
 Jeśli błędny kod dostępu zostanie wprowadzony siedem razy, klawiatura przechodzi w tryb ochrony przed skanowaniem. Ten tryb wyłącza klawiaturę na jedną minutę i powoduje błyskanie lampki klawiatury.
Funkcja ochrony przed skanowaniem wyłącza się, jeśli:
 • Brak aktywności klawiatury trwa jedną minutę.
 • Naciśniesz przycisk odryglowania na pilocie zdalnego sterowania.
 • Włączysz zapłon.
 • Odryglujesz pojazd za pomocą inteligentnego dostępu.