Image Shown Without Description
Wskazówka:   Korzystając z tych instrukcji możesz utworzyć kluczyk MyKey dla kluczyka biernego lub urządzenia mobilnego.
  1. Wyjmij końcówkę kluczyka z pilota zdalnego sterowania.
  1. Umieść kluczyk bierny w pokazanym położeniu tak, by przyciski były skierowane w górę.
  1. Włącz pojazd.
  1. Otwórz menu pojazdu na ekranie dotykowym.
  1. Naciśnij USTAWIENIA.
  1. Naciśnij Pojazd.
  1. Naciśnij MyKey.
  1. Naciśnij Utwórz MyKey lub Utwórz urządzenie mobilne MyKey.
  1. Naciśnij Tak.
Wskazówka:   Po potwierdzeniu utworzenia kluczyka MyKey zalecamy oznaczenie tego kluczyka.
Wskazówka:   Zarówno kluczyk bierny, jak i urządzenie mobilne mogą pełnić funkcję kluczyka MyKey. Należy zakupić drugi kluczyk bierny i utworzyć kluczyk MyKey.