Image Shown Without Description
Wskazówka:   Korzystając z tych instrukcji możesz utworzyć kluczyk MyKey dla kluczyka biernego lub urządzenia mobilnego.
  1. Podnieś pokrywę schowka w konsoli środkowej.
  1. Wyjmij końcówkę kluczyka z pilota zdalnego sterowania i umieść pilota w pokazanym położeniu.
  1. Włącz zapłon, używając kluczyka, który chcesz zaprogramować jako MyKey.
  1. Naciśnij Ustawienia na ekranie dotykowym.
  1. Naciśnij Ustawienia pojazdu.
  1. Naciśnij MyKey.
  1. Naciśnij Utwórz MyKey lub Utwórz urządzenie mobilne MyKey.
  1. Naciśnij Tak.
  1. Wyłącz zapłon.
Wskazówka:   Został utworzony kluczyk MyKey. Zalecamy oznaczenie tego kluczyka, aby odróżnić go od kluczyków z uprawnieniami administratora.
Wskazówka:   Zarówno kluczyk bierny, jak i urządzenie mobilne mogą pełnić funkcję kluczyka MyKey. Musisz mieć drugi kluczyk bierny i utworzyć z niego kluczyk MyKey.
Wskazówka:   Zaprogramowane ograniczenia są stosowane po wyłączeniu pojazdu, otwarciu i zamknięciu drzwi kierowcy oraz ponownym uruchomieniu pojazdu za biernego kluczyka lub urządzenia mobilnego.