Trener hamowania pojawia się po zatrzymaniu pojazdu. Uczy on kierowcę hamować w sposób pozwalający zmaksymalizować ilość energii odzyskiwanej dzięki rekuperacyjnemu układowi hamulcowemu.
Wyświetlany procent wskazuje wydajność hamowania rekuperacyjnego; 100% to maksymalna ilość odzyskiwanej energii.
Wskazówka:   Podczas gdy hamowanie rekuperacyjne działa we wszystkich trybach jazdy, trener hamowania może nie być dostępny we wszystkich trybach.
Trenera hamowania można włączać i wyłączać w menu ustawień na ekranie dotykowym.
  1. W menu ustawień naciśnij pozycję Pojazd.   Patrz   Środkowy wyświetlacz
  1. Włącz lub wyłącz trenera hamowania.