Otwieranie przedniego bagażnika, gdy nie ma zasilania
Jeśli drzwi są odryglowane w momencie, gdy pojazd straci zasilanie, można je nadal otworzyć, naciskając dwukrotnie w ciągu trzech sekund panel dotykowy w płacie poszycia okna drzwi.   Patrz   Otwieranie i zamykanie drzwi.  Gdy drzwi są otwarte, użyj uchwytu, aby otworzyć przedni bagażnik.
  Patrz   Otwieranie i zamykanie przedniego bagażnika
Wskazówka:   Odryglowane drzwi możesz otworzyć określoną liczbę razy przez około 72 godz. po wyczerpaniu akumulatora 12 V.
Jeśli drzwi są zaryglowane w momencie, gdy pojazd straci zasilanie, postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami:
 1. Użyj zewnętrznego źródła zasilania, takiego jak przenośny rozrusznik 12 V.
Image Shown Without Description
 1. Zdejmij osłonę z przodu pojazdu poniżej reflektorów. Naciśnij mocno w prawej górnej części krawędzi osłony, a następnie pociągnij uniesioną część w lewym dolnym rogu do siebie.
Image Shown Without Description
 1. Wyciągnij oba przewody z otworu, aby odsłonić oba bieguny.
 1. Podłącz zewnętrzne zasilanie do biegunów.
Wskazówka:   Pamiętaj, aby podłączyć czerwony przewód dodatni (A) do czerwonego bieguna dodatniego, a czarny przewód ujemny (B) do czarnego bieguna ujemnego.
 1. Włącz zewnętrzne zasilanie.
Wskazówka:   Informacje na temat korzystania z zewnętrznego źródła zasilania można znaleźć w instrukcjach producenta.
Wskazówka:   Przy prawidłowym postępowaniu zatrzaski przedniego bagażnika natychmiast się zwalniają i uzyskujesz dostęp do bagażnika.
 1. Odłącz zewnętrzne zasilanie, gdy nie jest już potrzebne.
 1. W celu zamontowania osłony wykonaj procedurę demontażu w odwrotnej kolejności.
Podłączanie przewodów
OSTRZEŻENIE   OSTRZEŻENIE:  Nie podłączaj ujemnego przewodu połączeniowego do żadnej innej części pojazdu. Użyj punktu masy.

Aby uzyskać dostęp do punktów podłączenia przewodów rozruchowych, zdejmij tylną i lewą osłonę przedniego bagażnika.   Patrz   Montaż i zdejmowanie osłony bagażnika
Image Shown Without Description
Wskazówka:   Dopilnuj, by przewody nie dostały się między jakiekolwiek ruchome części.
Image Shown Without Description
 1. Podłącz dodatni (+) przewód połączeniowy do dodatniego (+) punktu podłączania przewodu w pojeździe z rozładowanym akumulatorem.
 1. Podłącz drugi koniec dodatniego (+) przewodu połączeniowego do dodatniego zacisku akumulatora pojazdu rozruchowego.
 1. Podłącz ujemny (-) przewód połączeniowy do ujemnego (-) zacisku akumulatora pojazdu rozruchowego.
Image Shown Without Description
 1. Na końcu podłącz ujemny (-) przewód połączeniowy do ujemnego (-) punktu masy w pojeździe z rozładowanym akumulatorem.
 1. Odrygluj drzwi kierowcy.   Patrz   Odryglowywanie i ryglowanie drzwi za pomocą zdalnego sterowania