Wskaźnik mocy pokazuje poziom mocy przekazywanej na koła podczas przyspieszania lub utrzymywania stałej prędkości. Kiedy układ ograniczy dostępną moc maksymalną, prawa strona wskaźnika pokazuje szare linie obrazujące proporcjonalne ograniczenie dostępnej mocy. Podczas zwalniania w wyniku zdjęcia stopy z pedału przyspiesznika lub naciśnięcia pedału hamulca wskaźnik pokazuje ilość energii odzyskiwanej przez układ rekuperacyjny i przesyłanej z powrotem do akumulatora wysokonapięciowego.