Wyświetla przybliżony zasięg pojazdu przy aktualnym stanie naładowania akumulatora. Dane szacunkowe zależą od zużycia energii podczas jazdy oraz energii dostępnej w akumulatorze wysokonapięciowym.
Na ilość energii zużywanej przez pojazd podczas jazdy mają wpływ:
  • Łagodne lub agresywne przyspieszanie lub hamowanie.
  • Prędkość pojazdu.
  • Korzystanie z wyposażenia, np. układu ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji.
  • Temperatura otoczenia i inne warunki pogodowe.
  • Jazda w mieście lub po szosie.
  • Jazda po płaskich lub pagórkowatych drogach.
  • Holowanie.
Na dostępną pojemność energetyczną akumulatora wysokonapięciowego mają wpływ niskie temperatury i zużycie akumulatora.   Patrz   Ochrona akumulatora wysokonapięciowego
Gdy w systemie nawigacyjnym jest wyznaczona aktywna trasa, wyświetla się odległość do celu lub do następnej stacji ładowania.
Wskazówka:   Zjawiskiem normalnym jest, że szacunkowy zasięg pojazdu zmienia się w zależności od zmian średniego zużycia energii oraz temperatury akumulatora. To może powodować różne szacunkowe wartości zasięgu za każdym razem, gdy ładujesz do pełna akumulator.   Patrz   Maksymalne wydłużenie zasięgu jazdy
Wskazówka:   Gdy pojazd jest pozostawiony odłączony od sieci, okresowo korzysta on z energii pochodzącej z akumulatora wysokonapięciowego do doładowywania akumulatora 12 V zasilającego akcesoria, co powoduje zmniejszenie zasięgu pojazdu.