OSTRZEŻENIE   OSTRZEŻENIE:  Układ ten nie zastępuje hamulca postojowego. Przed opuszczeniem pojazdu zawsze włączaj hamulec postojowy.
OSTRZEŻENIE   OSTRZEŻENIE:  Po włączeniu układu musisz pozostać w pojeździe. Kierowca jest zawsze odpowiedzialny za zachowanie kontroli nad swoim pojazdem, w tym za nadzorowanie działania układu i interweniowanie w razie potrzeby. Niezachowanie ostrożności mogłoby spowodować utratę kontroli nad pojazdem, poważne obrażenia lub śmierć.

Układ można włączać i wyłączać w menu na ekranie dotykowym.
  1. Otwórz menu aplikacji na ekranie dotykowym.
  1. Naciśnij Ustawienia na ekranie dotykowym.
  1. Naciśnij Asystent kierowcy.
Wskazówka:   Układ można włączyć dopiero po zamknięciu drzwi kierowcy.
Wskazówka:   Po uruchomieniu pojazdu układ pamięta ostatnie ustawienie.
Wskazówka:   Przed skorzystaniem z automatycznej myjni samochodowej należy wyłączyć układ.