1. Zatrzymaj pojazd. Wskaźnik uaktywnienia funkcji Auto Hold zaświeci się na wyświetlaczu informacyjnym.
  1. Zwolnij pedał hamulca. Układ będzie utrzymywać pojazd nieruchomo. Wskaźnik uaktywnienia funkcji Auto Hold będzie się świecić na wyświetlaczu informacyjnym.
  1. Rusz w normalny sposób.Układ zwolni hamulce i wyłączy się wskaźnik uaktywnienia funkcji Auto Hold.
Wskazówka:   Układ uaktywni się tylko pod warunkiem wciśnięcia pedału hamulca z wystarczającą siłą.
Wskazówka:   W pewnych warunkach układ może włączyć elektryczny hamulec postojowy. Zaświeci się lampka ostrzegawcza układu hamulcowego. Elektryczny hamulec postojowy zostanie zwolniony, gdy naciśniesz pedał przyspiesznika.   Patrz   Automatyczne zwalnianie elektrycznego hamulca postojowego
Wskazówka:   Układ wyłącza się, jeśli włączysz bieg wsteczny (R) i naciśniesz pedał hamulca.
Pewne czynności mogą spowodować, że układ Auto Hold nie będzie działał w następujących przypadkach:
  • W przypadku korzystania z asystenta parkowania.
  • Pojazd jest w trybie pozostawania w położeniu neutralnym.
  • Drzwi kierowcy są otwarte.
  • Został włączony bieg wsteczny (R) przed uaktywnieniem układu.