OSTRZEŻENIE   OSTRZEŻENIE:  Trzymaj baterie poza zasięgiem dzieci, aby zapobiec ich połknięciu. Niezastosowanie się do tej instrukcji może spowodować obrażenia ciała lub śmierć. W przypadku połknięcia należy niezwłocznie uzyskać pomoc medyczną.
OSTRZEŻENIE   OSTRZEŻENIE:  Jeżeli nie można bezpiecznie zamknąć komory baterii, zaprzestań korzystania z pilota zdalnego sterowania i wymień go najszybciej, jak to możliwe. W międzyczasie przechowuj pilota poza zasięgiem dzieci. Niezastosowanie się do tej instrukcji może spowodować obrażenia ciała lub śmierć.

Image Shown Without Description  UWAGA: Bateria może spowodować poważne lub śmiertelne obrażenia w ciągu dwóch godzin lub wcześniej, jeśli zostanie połknięta lub umieszczona wewnątrz jakiejkolwiek części ciała. Natychmiast udaj się do lekarza.Image Shown Without Description   Zużyte akumulatory należy złomować w sposób ekologiczny. Należy sprawdzić lokalne przepisy dotyczące recyklingu zużytych akumulatorów.
Pilot wymaga zastosowania jednej baterii litowej 3 V CR2032 o kształcie monety lub odpowiednika.
Image Shown Without Description
  1. Wciśnij i przytrzymaj przyciski na krawędziach nadajnika, aby zwolnić osłonę.Ostrożnie zdejmij osłonę.
  1. Wyjmij końcówkę kluczyka z nadajnika.
Image Shown Without Description
  1. Za pomocą odpowiedniego narzędzia, np. śrubokręta, ostrożnie rozdziel dwie połówki pilota zdalnego sterowania.
Image Shown Without Description
  1. Obróć śrubokręt w pokazanym miejscu, aby rozdzielić dwie połówki nadajnika zdalnego sterowania.
Image Shown Without Description
  1. Ostrożnie wyjmij baterię śrubokrętem.
Wskazówka:   Nie dotknij styków baterii ani płytki z obwodem drukowanym śrubokrętem.
  1. Włóż nową baterię stroną + skierowaną do dołu.
Wskazówka:   Nie wycieraj smaru z biegunów baterii lub z tylnej powierzchni płytki obwodów.
  1. Złóż dwie połówki nadajnika zdalnego sterowania.
  1. Zamontuj ponownie końcówkę kluczyka.