Tryb obsługi
Tryb obsługi pozwala na zablokowanie systemu. Informacje staną się dostępne dopiero po odblokowaniu systemu przy użyciu prawidłowego kodu PIN.
Po wybraniu trybu obsługi wyświetlane jest wyskakujące okienko z informacją, że w celu włączenia i wyłączenia trybu obsługi konieczne jest wpisanie czterocyfrowego kodu. Możesz użyć dowolnie przez siebie wybranego kodu PIN, ale musisz użyć tego samego kodu PIN do wyłączenia trybu obsługi. System poprosi o wprowadzenie kodu.
Wskazówka:   Jeśli system jest zablokowany i nie pamiętasz kodu PIN, skontaktuj się z centrum kontaktu z klientami.
Aby włączyć tryb obsługi, wpisz wybrany przez siebie kod PIN. System poprosi Cię o ponowne wpisanie kodu PIN w celu potwierdzenia. Następnie system zostanie zablokowany.
Aby odblokować system, wpisz ten sam numer PIN. System ponownie połączy się z Twoim telefonem i znów dostępne będą wszystkie wybrane przez Ciebie opcje.

Uwagi dotyczące Instrukcji obsługi

Wyślij

Dziękujemy za przesłanie swoich uwag

OK