Image Shown Without Description  Modem zawiera kartę SIM. Modem został włączony przy budowie pojazdu i okresowo wysyła wiadomości, aby utrzymywać połączenie z siecią komórkową, odbierać automatyczne aktualizacje oprogramowania i wysyłać do nas informacje na temat pojazdu, na przykład informacje diagnostyczne. Te komunikaty mogą zawierać informacje umożliwiające zidentyfikowanie pojazdu, kartę SIM oraz elektroniczny numer seryjny modemu. Operatorzy sieci komórkowych mogą mieć dostęp do dodatkowych informacji, na przykład identyfikatora nadajnika sieci komórkowej. Więcej informacji na temat naszej polityki dotyczącej prywatności znajduje się na stronie www.FordConnected.com lub lokalnej stronie internetowej firmy Ford.
Wskazówka:   Modem kontynuuje wysyłanie tych informacji, chyba że wyłączysz modem lub zatrzymasz udostępnianie za pośrednictwem modemu danych dotyczących pojazdu, zmieniając ustawienia modemu.   Patrz   Pojazd połączony z siecią
Wskazówka:   Usługa może być niedostępna lub jej świadczenie może zostać przerwane z wielu powodów, na przykład ze względu na warunki środowiskowe lub topograficzne i używany plan transferu danych.
Wskazówka:   Aby sprawdzić, czy Twój pojazd jest wyposażony w modem, odwiedź stronę www.FordConnected.com.