Jeśli podłączysz do pojazdu urządzenie mobilne, możesz wyświetlać dane z urządzenia na ekranie dotykowym, na przykład dotyczące muzyki lub okładkę albumu. Za pośrednictwem systemu możesz udostępniać dane dotyczące pojazdu aplikacjom mobilnym na Twoim urządzeniu.   Patrz   Wymogi dotyczące aplikacji
Funkcja aplikacji mobilnych działa za pośrednictwem podłączonego urządzenia i wysyła dane do firmy Ford w Stanach Zjednoczonych. Informacje są zaszyfrowane i obejmują np. numer identyfikacyjny pojazdu, numer seryjny modułu SYNC, wskazanie drogomierza, włączone aplikacje, statystyki użytkowania oraz informacje o wykrywaniu i usuwaniu błędów. Zatrzymujemy te dane tak długo, jak długo jest to konieczne do świadczenia usługi, rozwiązywania problemów oraz w celu ciągłego udoskonalania i oferowania produktów i usług, które mogą Cię zainteresować, zgodnie z Twoimi preferencjami i jeśli jest to dozwolone prawem.
Po połączeniu telefonu komórkowego do systemu system tworzy profil powiązany z telefonem komórkowym. Profil telefonu komórkowego zapewnia więcej funkcji mobilnych oraz efektywne działanie. Profil zawiera na przykład dane z książki telefonicznej telefonu, wiadomości tekstowe (przeczytane i nieprzeczytane) oraz historię połączeń, w tym historię połączeń w czasie, gdy telefon nie był połączony z systemem.
Ponadto, jeśli podłączysz urządzenie multimedialne, system utworzy i zachowa spis urządzeń multimedialnych obsługiwanej zawartości multimedialnej. System zapisuje również krótki rejestr diagnostyczny obejmujący wszystkie działania systemu w okresie ostatnich 10 minut.
Profil telefonu komórkowego, spis urządzeń multimedialnych oraz rejestr diagnostyczny pozostaną w pojeździe, o ile nie zostaną wykasowane przez użytkownika i są ogólnie dostępne jedynie w pojeździe, gdy podłączony jest telefon komórkowy lub urządzenie multimedialne. Jeśli nie planujesz już korzystania z systemu lub pojazdu, zalecamy użycie funkcji resetowania systemu w celu wykasowania wszystkich przechowywanych informacji.   Patrz   Przeprowadzanie resetowania systemu
Dane systemowe nie są dostępne bez specjalnego wyposażenia i uzyskania dostępu do modułu w pojeździe.
Więcej informacji na temat naszej polityki dotyczącej prywatności można znaleźć na lokalnej stronie internetowej firmy Ford.
Wskazówka:   Aby sprawdzić, czy Twój pojazd jest wyposażony w funkcję łączności, odwiedź www.FordConnected.com.

Uwagi dotyczące Instrukcji obsługi

Wyślij

Dziękujemy za przesłanie swoich uwag

OK