Klasyczny tryb dla parkingowych
Włączanie trybu dla parkingowych
Upewnij się, że pilot zdalnego sterowania znajduje się w pojeździe.
  1. W menu ustawień naciśnij pozycję Tryb dla parkingowych.   Patrz   Środkowy wyświetlacz
  1. Wprowadź czterocyfrowy kod, aby zablokować ekran dotykowy.
  1. Ponownie wprowadź ten sam czterocyfrowy kod, aby ukończyć włączanie trybu dla parkingowych.
Wyłączanie trybu dla parkingowych
  1. Naciśnij opcję Wyjdź z trybu dla parkingowych.
  1. Wprowadź swój czterocyfrowy kod, aby wyłączyć tryb dla parkingowych i odblokować ekran dotykowy.
Zaawansowany tryb dla parkingowych
Włączanie trybu dla parkingowych
Przed użyciem trybu dla parkingowych ukończ w pełni konfigurację hasła zapasowego do uruchomienia.   Patrz   Programowanie telefonu
Wskazówka:   Jeśli pojazd wykryje pilota zdalnego sterowania, układ zostanie domyślnie przełączony na klasyczny tryb dla parkingowych.
  1. W menu ustawień naciśnij pozycję Tryb dla parkingowych.   Patrz   Środkowy wyświetlacz
Wskazówka:   Jeśli układ wykryje ważny telefon w roli Telefon jako klucz, kod dostępu dla parkingowych zostanie wyświetlony zarówno na ekranie dotykowym, jak i w aplikacji mobilnej.
Wskazówka:   Jeżeli układ nie wykryje ważnego telefonu w roli Telefon jako klucz, pojawi się komunikat z prośbą o wpisanie hasła zapasowego do uruchomienia na ekranie dotykowym. Po zatwierdzeniu kod dostępu dla parkingowych pojawia się na ekranie dotykowym.
  1. Podaj osobie z obsługi pierwsze siedem cyfr kodu dla parkingowych do wprowadzenia na klawiaturze otwierania pojazdu bez kluczyka, aby umożliwić odblokowanie pojazdu.
  1. Podaj osobie z obsługi dziesięciocyfrowy kod dostępu dla parkingowych do wprowadzenia na ekranie dotykowym, aby umożliwić uruchomienie pojazdu i prowadzenie go.
Wyłączanie trybu dla parkingowych
  1. Naciśnij opcję Wyjdź z trybu dla parkingowych.
Wskazówka:   Jeśli układ wykryje ważny telefon w roli Telefon jako klucz, tryb dla parkingowych wyłączy się.
Wskazówka:   Jeżeli układ nie wykryje ważnego telefonu w roli Telefon jako klucz, pojawi się komunikat z prośbą o podanie hasła zapasowego do uruchomienia. Po zatwierdzeniu tryb dla parkingowych się wyłącza.

Uwagi dotyczące Instrukcji obsługi

Wyślij

Dziękujemy za przesłanie swoich uwag

OK