Upewnij się, że funkcja Telefon jako klucz jest aktywna na przynajmniej jednym telefonie, aby skorzystać z utworzonego wcześniej hasła zapasowego do uruchomienia.   Patrz   Programowanie telefonu
  1. Wciśnij pedał hamulca i naciśnij przycisk uruchamiania. Jeżeli układ nie wykryje ważnego telefonu w roli Telefon jako klucz ani pilota zdalnego sterowania, na ekranie dotykowym pojawi się komunikat i układ poprosi o podanie hasła zapasowego do uruchomienia.
Wskazówka:   Okres aktywności ekranu dotykowego upływa po 30 sekundach bez interakcji.
Wskazówka:   Jeśli ekran hasła zapasowego do uruchomienia się nie pojawi, ponownie wciśnij pedał hamulca i naciśnij przycisk uruchamiania.
  1. Skorzystaj z ekranu dotykowego, aby wprowadzić hasło zapasowe do uruchomienia.
  1. Po wpisaniu hasła zapasowego do uruchomienia wciśnij przycisk Enter w ciągu 30 sekund.
  1. Gdy tylko system zatwierdzi hasło zapasowe do uruchomienia, pojawi się komunikat z prośbą o uruchomienie pojazdu.
  1. Wciśnij pedał hamulca i naciśnij przycisk uruchamiania w ciągu 20 sekund, aby uruchomić pojazd.
  1. Jeśli uruchomienie pojazdu nie powiedzie się, powtórz czynności od 1 do 5.
Zablokowanie systemu
System zostaje zablokowany po łącznie pięciu nieudanych próbach następujących działań:
  • Wprowadzenia hasła zapasowego do uruchomienia.
  • Zresetowania obecnego hasła.
  • Wprowadzenia hasła trybu dla parkingowych.
Wskazówka:   System pozostaje zablokowany przez pięć minut. Po upływie pięciu minut system umożliwia ponowne wprowadzenie kodów.