Aby korzystać z funkcji Alexa, muszą być spełnione wszystkie poniższe warunki:
  • Modem pojazdu jest włączony.
  • Użytkownik jest zalogowany do istniejącego konta Amazon.
  • Usługi lokalizacji pojazdu są włączone.
  • Funkcje łączności z pojazdem i udostępniania danych pojazdu są włączone.
Wskazówka:   Wsparcie i funkcje mogą się różnić w zależności od kraju, w którym zarejestrowane jest konto FordPass.