Aby korzystać z funkcji Alexa, powiedz „Alexa” lub naciśnij przycisk interakcji głosowej na kierownicy, a następnie powiedz „Alexa”, aby aktywować słuchanie.
Wskazówka:   Jeśli słowo aktywujące nie jest włączone, możesz użyć tylko przycisku interakcji głosowej.
Z funkcji Alexa można korzystać między innymi do następujących celów:
  • Rozrywka.
  • Nawiązywanie połączeń telefonicznych w trybie głośnomówiącym.
  • Informacje o ruchu drogowym i nawigacja.
  • Funkcje sterowania pojazdem.
  • Sterowanie urządzeniami w inteligentnym domu.
  • Informacje o pogodzie i serwisy informacyjne.