OSTRZEŻENIE   OSTRZEŻENIE:  Kierowca jest zawsze odpowiedzialny za zachowanie kontroli nad pojazdem. Układ ma stanowić pomoc i nie zwalnia kierowcy z obowiązku zachowania ostrożności podczas jazdy. Nieprzestrzeganie tej instrukcji może spowodować utratę kontroli nad pojazdem, obrażenia ciała lub śmierć.
OSTRZEŻENIE   OSTRZEŻENIE:  Zwracaj szczególną uwagę na zmiany warunków drogowych. Jeśli ustawiona prędkość stanie się wyższa lub niższa, niż to konieczne, niezbędne może być przerwanie działania układu poprzez wciśnięcie pedału hamulca lub przyspiesznika.
OSTRZEŻENIE   OSTRZEŻENIE:  Układ zapewnia jedynie ograniczoną siłę hamowania. Twój pojazd nie zawsze może być w stanie zwolnić dostatecznie szybko, aby uniknąć kolizji bez interwencji z Twojej strony. Korzystaj z hamulców, gdy zajdzie taka potrzeba.
OSTRZEŻENIE   OSTRZEŻENIE:  Układ nie włącza kierunkowskazów.

Środki ostrożności dotyczące adaptacyjnego tempomatu mają zastosowanie do inteligentnych systemów kontroli prędkości, o ile nie określono inaczej lub nie jest to sprzeczne z środkami ostrożności dotyczącymi tych systemów.   Patrz   Zasady bezpieczeństwa dotyczące adaptacyjnego tempomatu
 Układ zapewnia jedynie ograniczoną siłę hamowania.Możesz przerwać działanie układu poprzez wciśnięcie pedału przyspiesznika lub anulować przez zastosowanie hamulców.
Układ może dostosować się do różnych czynników, takich jak pora dnia, szerokość pasa. Może to wpłynąć na regulację prędkości i przyspieszenia.
Układ może dostosować się do różnych trybów jazdy.   Patrz   Sterowanie trybem jazdy.  Może to wpłynąć na regulację prędkości i przyspieszenia.
Wskazówka:   Układ nie włącza automatycznie kierunkowskazów.