1. W menu ustawień naciśnij pozycję Asystent kierowcy.   Patrz   Środkowy wyświetlacz
  1. Naciśnij Tempomat.
  1. Naciśnij Adaptacyjny tempomat.
  1. Włącz lub wyłącz Inteligentny system kontroli prędkości.