Inteligentne systemy kontroli prędkości działają wraz z adaptacyjnym tempomatem w celu dostosowywania prędkości jazdy do geometrii drogi oraz ograniczenia prędkości wykrywanego przez układ rozpoznawania znaków ograniczenia prędkości. Gdy system identyfikuje łuki, zakręty, ronda, zjazdy z autostrady, prędkość pojazdu tymczasowo spada przed miejscem i w miejscu zmiany geometrii drogi. Po minięciu znaków ograniczenia prędkości ustawiona prędkość ulega aktualizacji.   Patrz   Zasady bezpieczeństwa dotyczące inteligentnych systemów kontroli prędkości
Istnieją ograniczenia rzutujące na dokładność układu rozpoznawania znaków ograniczenia prędkości i zdolność układu do określenia aktualnego ograniczenia prędkości. Podobne ograniczenia dotyczą inteligentnych systemów kontroli prędkości i ich zdolności do określania aktualnego ograniczenia prędkości.
Wskazówka:   Ustawianie odstępu adaptacyjnego tempomatu działa normalnie, gdy funkcja jest włączona.