Niebieskie oznaczenie wokół znaku prędkości i niebieska strzałka obok ustawionej prędkości oznaczają, że układ jest włączony.
Wskaźnik znaków ograniczenia prędkości
Jeśli układ wykryje nowy znak ograniczenia prędkości, nad ustawioną prędkością pojawia się szary wskaźnik, podczas gdy układ dostosowuje prędkość do ograniczenia. Po osiągnięciu ograniczenia prędkości ustawiona prędkość zostaje zaktualizowana i szary wskaźnik znika.
Wskaźnik geometrii drogi
Gdy system wykryje łuk drogi, zakręt, rondo, zjazd z autostrady, pojazd zaczyna zwalniać, pojawia się wskaźnik i zmienia kolor.
Symbole wskaźnika geometrii drogi
Image Shown Without Description  Łuk w lewo.Image Shown Without Description  Łuk w prawo.
Image Shown Without Description  Zakręt w lewo.Image Shown Without Description  Zakręt w prawo.
Image Shown Without Description  Rondo lewoskrętne.Image Shown Without Description  Rondo prawoskrętne.