Spowoduje to dodanie nowych funkcji oraz zaktualizowanie oprogramowania systemowego pojazdu. Włącz opcję Automatyczne aktualizacje, włącz harmonogram cyklicznego aktualizowania i połącz pojazd z siecią Wi-Fi. Jeśli nie ma połączenia z Wi-Fi, aktualizacje mogą trwać dłużej lub mogą nie zostać pobrane w ogóle.   Patrz   Łączenie pojazdu z siecią Wi-Fi
  Patrz   Łączenie pojazdu z siecią Wi-Fi
Pojazd może być przystosowany do otrzymywania aktualizacji bezprzewodowych i/lub z nośników. Aktualizowanie bezprzewodowe odbywa się podczas normalnego użytkowania pojazdu i wymaga ograniczonego udziału użytkownika. W przypadku aktualizacji z nośników użytkownik otrzymuje powiadomienie na ekranie dotykowym i musi podłączyć urządzenie z plikami aktualizacji.
Większość aktualizacji trwa niecałe 30 minut, ale są i takie, które potrzebują kilku godzin. Najdokładniejszy szacowany czas trwania jest wyświetlany na ekranie dotykowym lub podłączonym urządzeniu.
Powiadomienia o stanie aktualizacji oprogramowania pojazdu są wyświetlane na ekranie dotykowym i podłączonym urządzeniu.   Patrz   Wskaźniki aktualizacji oprogramowania
Wymagania dotyczące aktualizacji oprogramowania pojazdu
Aktualizacje oprogramowania z nośników nie są instalowane, gdy istnieje którakolwiek z poniższych okoliczności:
 • Pojazd jest uruchomiony.
 • Pojazd jest włączony.
 • Pojazd nie jest zaparkowany.
 • Poziom naładowania akumulatora 12 V jest zbyt niski.
 • Światła awaryjne są włączone.
 • Alarm jest włączony.
 • Drzwi są otwarte.
 • Światła parkowania są włączone.
 • Wciskasz pedał hamulca.
 • Trwa połączenie z numerem alarmowym.
 • Pojazd jest w trybie awaryjnym.
Ograniczenia dotyczące aktualizacji oprogramowania pojazdu
Po rozpoczęciu aktualizacji oprogramowania z nośnika nie można wykonywać następujących czynności:
 • Anulowanie aktualizacji.
 • Zablokowanie lub odblokowanie drzwi pojazdu albo wejście do niego w sposób inny niż za pomocą tradycyjnego kluczyka.Drzwi można otworzyć za pomocą mechanicznych zatrzasków, jeśli blokady otwierania drzwi przez dzieci nie są włączone.
 • Ruszenie pojazdem.
 • Uruchomienie pojazdu.
 • Zablokowanie, odblokowanie lub uruchomienie pojazdu za pomocą pilota zdalnego sterowania.
 • Uruchomienie sygnałów akustycznych alarmu, zamka centralnego lub drzwi.
 • Użycie elektronicznych zamków drzwi.
 • Rozpoczęcie ładowania pojazdu.Ładowanie zostanie wznowione po zakończeniu aktualizacji.