Spowoduje to dodanie nowych funkcji oraz zaktualizowanie oprogramowania systemowego pojazdu. Włącz opcję Automatyczne aktualizacje, włącz harmonogram cyklicznego aktualizowania i połącz pojazd z siecią Wi-Fi. Jeśli nie ma połączenia z Wi-Fi, aktualizacje mogą trwać dłużej lub mogą nie zostać pobrane w ogóle.   Patrz   Łączenie pojazdu z siecią Wi-Fi
Pojazd może być przystosowany do otrzymywania aktualizacji oprogramowania z możliwością prowadzenia pojazdu, aktualizacji oprogramowania bez możliwości prowadzenia pojazdu lub obu rodzajów. Aktualizacje oprogramowania z możliwością prowadzenia pojazdu odbywają się podczas normalnego użytkowania pojazdu i wymagają ograniczonego udziału użytkownika. W przypadku aktualizacji bez możliwości prowadzenia pojazdu użytkownik otrzymuje z wyprzedzeniem powiadomienie na ekranie dotykowym i na podłączonym urządzeniu.
Większość aktualizacji bez możliwości prowadzenia pojazdu trwa niecałe 30 minut, ale są i takie, które mogą zająć kilka godzin.
Powiadomienia o statusie aktualizacji oprogramowania pojazdu są wyświetlane w lewym górnym rogu ekranu dotykowego. Powiadomienia wyświetlają się również na podłączonym urządzeniu.   Patrz   Wskaźniki aktualizacji oprogramowania
Wymagania dotyczące aktualizacji oprogramowania pojazdu
Aktualizacje oprogramowania bez możliwości prowadzenia pojazdu nie są instalowane, gdy istnieje którakolwiek z poniższych okoliczności:
 • Pojazd jest uruchomiony.
 • Pojazd jest włączony.
 • Pojazd nie jest zaparkowany.
 • Poziom naładowania akumulatora 12 V jest zbyt niski.
 • Światła awaryjne są włączone.
 • Alarm jest włączony.
 • Drzwi są otwarte.
 • Światła parkowania są włączone.
 • Wciskasz pedał hamulca.
 • Trwa połączenie z numerem alarmowym.
 • Pojazd jest w trybie awaryjnym.
Ograniczenia dotyczące aktualizacji oprogramowania pojazdu
Po rozpoczęciu aktualizacji oprogramowania bez możliwości prowadzenia pojazdu nie można wykonywać następujących czynności:
 • Anulowanie aktualizacji.
 • Wejście do pojazdu w sposób inny niż za pomocą tradycyjnego kluczyka.Drzwi można otworzyć za pomocą mechanicznych zatrzasków, jeśli blokady otwierania drzwi przez dzieci nie są włączone.
 • Zablokowanie, odblokowanie lub uruchomienie pojazdu za pomocą pilota zdalnego sterowania.
 • Ruszenie pojazdem.
 • Rozpoczęcie ładowania pojazdu.Ładowanie zostanie wznowione po zakończeniu aktualizacji.