Aby uzyskać dostęp do menu Aktualizacje oprogramowania:
W menu ustawień naciśnij pozycję Aktualizacja oprogramowania.   Patrz   Środkowy wyświetlacz
W menu Aktualizacje oprogramowania można wykonać następujące czynności:
  • Włączanie i wyłączanie automatycznych aktualizacji.
  • Planowanie i instalowanie aktualizacji oprogramowania.
  • Wyświetlanie szczegółów aktualizacji oprogramowania.
Image Shown Without Description  Naciśnij przycisk obok opcji menu w celu wyświetlenia dodatkowych informacji.
Włączanie i wyłączanie automatycznych aktualizacji
W pojeździe funkcja automatycznych aktualizacji może być domyślnie włączona. Zalecamy, aby jej nie wyłączać, ponieważ tylko wtedy pojazd będzie miał zawsze najnowsze oprogramowanie, w tym poprawki zabezpieczeń i inne ulepszenia.
Wskazówka:   Po wyłączeniu funkcji automatycznych aktualizacji trzeba będzie ręcznie zatwierdzać pobieranie i instalowanie.
Planowanie i instalowanie aktualizacji oprogramowania
Planowanie aktualizacji oprogramowania
W menu Aktualizacje oprogramowania:
  1. Naciśnij opcję Zaplanuj aktualizacje.
  1. Wybierz dni i godziny instalowania aktualizacji.
  1. Naciśnij polecenie Zapisz.
Na im więcej dni zaplanujesz aktualizowanie, tym częściej pojazd będzie otrzymywał świeże oprogramowanie. Zalecamy wybór pory, w której normalnie nie używasz pojazdu, na przykład w nocy.
Wskazówka:   Ustawiony harmonogram działa cyklicznie. Jeżeli funkcja automatycznych aktualizacji jest włączona, to za każdym razem, gdy tylko jest dostępna bezprzewodowa aktualizacja, będzie ona instalowana według tego harmonogramu. W przypadku aktualizacji z nośników użytkownik otrzymuje powiadomienie na ekranie dotykowym i musi podłączyć urządzenie z plikami aktualizacji. Może również skorzystać z opcji zmiany harmonogramu.
Instalowanie aktualizacji oprogramowania
Za pomocą paska stanu
  1. Gdy na ekranie dotykowym pojawi się wskaźnik aktualizacji oprogramowania, naciśnij go.
  1. Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie dotykowym.
Korzystanie z ekranu dotykowego
W menu Aktualizacje oprogramowania:
  1. Naciśnij Szczegóły aktualizacji.
  1. Naciśnij Aktualizuj teraz.
Wyświetlanie szczegółów aktualizacji oprogramowania
W menu Aktualizacje oprogramowania naciśnij opcję Szczegóły aktualizacji.

Uwagi dotyczące Instrukcji obsługi

Wyślij

Dziękujemy za przesłanie swoich uwag

OK