Możesz nacisnąć wskaźniki na pasku stanu, gdy się pojawią, aby uzyskać więcej informacji.
Image Shown Without Description  Przypomnienie o aktualizacji oprogramowania pojazdu, wymagany harmonogram, wymagane potwierdzenie domyślnego harmonogramu lub wymagana zgoda.Image Shown Without Description  Aktualizacja oprogramowania pojazdu została anulowana, aktualizacja nie powiodła się lub warunek wstępny nie został spełniony.
Image Shown Without Description  Aktualizacja oprogramowania pojazdu powiodła się.