Zresetowanie systemu spowoduje usunięcie wszystkich danych osobowych i przywrócenie domyślnych wartości ustawień.
  1. Naciśnij Ustawienia na ekranie dotykowym.
  1. Naciśnij Ogólne.
  1. Naciśnij Resetuj.
  1. Naciśnij Reset do ustawień fabrycznych.
  1. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby ukończyć procedurę resetowania.