Image Shown Without Description  Zwierzęta na drodze.Image Shown Without Description  Zbliżający się pojazd poruszający się pod prąd.
Image Shown Without Description  Popsuty pojazd lub wypadek.Image Shown Without Description  Popsuty pojazd lub wypadek.
Image Shown Without Description  Pożar.Image Shown Without Description  Ogólne.
Image Shown Without Description  Niebezpieczne warunki jazdy.Image Shown Without Description  Obiekty na drodze.
Image Shown Without Description  Ludzie na drodze.Image Shown Without Description  Prace drogowe.
Image Shown Without Description  Korek.
Wskazówka:   W zależności od opcji dostępnych w pojeździe oraz typu zestawu wskaźników nie wszystkie przestawione wskaźniki są dostępne.