OSTRZEŻENIE   OSTRZEŻENIE:  System świateł do jazdy dziennej może nie włączyć świateł tylnych i może nie zapewnić dostatecznego oświetlenia podczas jazdy w warunkach niskiej widoczności. Jeśli występuje słaba widoczność, należy zawsze dopilnować, by reflektory były włączone. Niezastosowanie się do tego zalecenia może doprowadzić do kolizji.

  1. W menu ustawień naciśnij pozycję Pojazd.   Patrz   Środkowy wyświetlacz
  1. Naciśnij Oświetlenie.
  1. Włącz lub wyłącz światła do jazdy dziennej.
Światła dzienne włączą się, gdy zostaną spełnione wszystkie poniższe warunki:
  • Układ został włączony.
  • Pojazd został włączony.
  • W pojeździe z automatyczną skrzynią biegów nie jest wybrane położenie parkowania (P) lub w pojeździe z mechaniczną skrzynią biegów zwolniono hamulec postojowy.
  • Przełącznik świateł jest ustawiony w położeniu reflektorów automatycznych.
  • Reflektory są wyłączone.
Wskazówka:   Jeśli przełącznik świateł znajduje się w innym położeniu, światła dzienne nie zostaną włączone.