1. W menu ustawień naciśnij pozycję Ogólne.   Patrz   Środkowy wyświetlacz
  1. Naciśnij Nastrojowe oświetlenie wnętrza.
  1. Naciśnij kolor.