1. W menu ustawień naciśnij pozycję Asystent kierowcy.   Patrz   Środkowy wyświetlacz
  1. Włącz lub wyłącz opóźnienia wyłączenia kamery cofania.
Po zmianie biegu z położenia biegu wstecznego (R) w położenie inne niż parkowania (P) obraz z kamery jest nadal wyświetlany na ekranie do momentu, gdy:
  • Prędkość pojazdu osiągnie wartość około 9 km/h.
  • Wybierzesz położenie parkowania (P).