Aby uzyskać dostęp do menu ustawień dźwięku:
  1. W menu ustawień naciśnij pozycję Dźwięk.   Patrz   Środkowy wyświetlacz
W menu możesz wyregulować następujące ustawienia:
  • Ustawienia dźwięku.
  • Regulacja balansu i głośności przód-tył.
  • Adaptacja głośności.
  • Głośność.
  • Tryb dźwięku/ustawienia DSP
Wskazówka:   W zależności od opcji pojazdu nie wszystkie ustawienia są dostępne.

Uwagi dotyczące Instrukcji obsługi

  • Firma Ford nie odpowiada na indywidualne zgłoszenia.
  • Prosimy podać szczegółową informację zwrotną dotyczącą wszelkich niedokładności w treści lub brakujących treści w Instrukcji obsługi.
  • Twoje zgłoszenie zostanie przeanalizowane, a wszelkie niezbędne zmiany zostaną wprowadzone w zaktualizowanej Instrukcji obsługi online. 

Wyślij

Twój wkład jest cenny w ulepszaniu naszej Instrukcji obsługi. Dziękujemy za poświęcenie czasu na wyrażenie swojej opinii.

OK