1. W menu ustawień naciśnij pozycję Ogólne.   Patrz   Środkowy wyświetlacz
  1. Przewiń do opcji Zegar.
  1. Ustaw czas.
Wskazówka:   Opcje AM i PM są niedostępne, jeśli jest włączony tryb 24-godzinny.
Włączanie i wyłączanie funkcji automatycznej aktualizacji czasu
  1. W menu ustawień naciśnij pozycję Ogólne.   Patrz   Środkowy wyświetlacz
  1. Przewiń do opcji Zegar.
  1. Włącz lub wyłącz funkcję automatycznej aktualizacji czasu.