1. W menu ustawień naciśnij pozycję Asystent kierowcy.   Patrz   Środkowy wyświetlacz
  1. Naciśnij Asystent ograniczenia prędkości.
  1. Włącz lub wyłącz ostrzeżenie o prędkości.