Aby ustawić tolerancję ostrzeżenia o prędkości, użyj ekranu dotykowego.
  1. W menu ustawień naciśnij pozycję Asystent kierowcy.   Patrz   Środkowy wyświetlacz
  1. Naciśnij Asystent ograniczenia prędkości.
  1. Naciśnij opcję Tolerancja.
  1. Użyj suwaka, aby wybrać wymagany poziom.

Owner's Manual Feedback

Submit

Thank You For Your Feedback

Okay