Aby ustawić tolerancję ostrzeżenia o prędkości, użyj ekranu dotykowego.
  1. Image Shown Without Description  Naciśnij przycisk na ekranie dotykowym.
  1. Naciśnij Asystent kierowcy.
  1. Naciśnij Asystent ograniczenia prędkości.
  1. Naciśnij Tolerancja.
  1. Użyj suwaka, aby wybrać wymagany poziom.