Aby ustawić tolerancję ostrzeżenia o prędkości, użyj ekranu dotykowego.
  1. W menu ustawień naciśnij pozycję Asystent kierowcy.   Patrz   Środkowy wyświetlacz
  1. Naciśnij Asystent ograniczenia prędkości.
  1. Naciśnij opcję Tolerancja.
  1. Użyj suwaka, aby wybrać wymagany poziom.