1. W menu aplikacji naciśnij Radio.   Patrz   Środkowy wyświetlacz
  1. Naciśnij DAB.
  1. Naciśnij Ustawienia.
  1. Włącz lub wyłącz Łączenie serwisów.

Uwagi dotyczące Instrukcji obsługi

Wyślij

Dziękujemy za przesłanie swoich uwag

OK