Image Shown Without Description  Naciśnij przycisk na pasku stanu i wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.
Aby zalogować się za pomocą menu ustawień:
  1. W menu ustawień naciśnij pozycję Amazon Alexa.   Patrz   Środkowy wyświetlacz
  1. Naciśnij Zaczynamy.
  1. Zaloguj się na koncie Amazon, skanując kod lub wprowadzając kod wyświetlony na ekranie do witryny Amazon.
  1. Po zalogowaniu się wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.
  1. Po zakończeniu procedury pojazd poinformuje Cię, że Alexa jest gotowa do użycia w pojeździe.
Wylogowanie się ze swojego konta
  1. W menu ustawień naciśnij pozycję Amazon Alexa.   Patrz   Środkowy wyświetlacz
  1. Naciśnij Wyloguj.