Image Shown Without Description  Naciśnij przycisk na pasku stanu i wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.
Aby zalogować się za pomocą menu ustawień:
  1. Image Shown Without Description  Naciśnij przycisk na ekranie dotykowym.
  1. Naciśnij Amazon Alexa.
  1. Naciśnij Rozpocznij.
  1. Zaloguj się na koncie Amazon, skanując kod QR lub wprowadzając kod wyświetlony na ekranie do witryny Amazon.
  1. Po zalogowaniu się wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.
  1. Po zakończeniu procedury pojazd poinformuje Cię, że Alexa jest gotowa do użycia w pojeździe.
Wylogowanie się ze swojego konta
  1. Image Shown Without Description  Naciśnij przycisk na ekranie dotykowym.
  1. Naciśnij Amazon Alexa.
  1. Naciśnij Wyloguj się.