Włączanie słowa aktywującego
  1. W menu ustawień naciśnij pozycję Amazon Alexa.   Patrz   Środkowy wyświetlacz
  1. Włącz lub wyłącz Nasłuchiwanie słowa aktywującego.
Wskazówka:   Jeśli słowo aktywujące nie jest włączone, możesz użyć tylko przycisku interakcji głosowej.
Lista kontaktów
Wyświetla listę podłączonych telefonów i status udostępniania kontaktów każdego telefonu.
Aby zmienić status udostępniania kontaktów:
  1. W menu ustawień naciśnij pozycję Amazon Alexa.   Patrz   Środkowy wyświetlacz
  1. Naciśnij opcję Lista kontaktów.
  1. Włącz lub wyłącz udostępnianie dla każdego telefonu.
Wskazówka:   Można udostępniać kontakty z więcej niż jednego telefonu na raz.
Wypróbuj to
Dowiedz się więcej na temat różnych możliwości funkcji Alexa, przeglądając sekcję Wypróbuj to.
  1. W menu ustawień naciśnij pozycję Amazon Alexa.   Patrz   Środkowy wyświetlacz
  1. Naciśnij opcję Wypróbuj to.

Uwagi dotyczące Instrukcji obsługi

Wyślij

Dziękujemy za przesłanie swoich uwag

OK