Włączanie słowa aktywującego
  1. Image Shown Without Description  Naciśnij przycisk na ekranie dotykowym.
  1. Naciśnij Amazon Alexa.
  1. Włącz lub wyłącz Nasł. słowa wybudz..
Wskazówka:   Jeśli słowo aktywujące nie jest włączone, możesz użyć tylko przycisku interakcji głosowej.
Lista kontaktów
Wyświetla listę podłączonych telefonów i status udostępniania kontaktów każdego telefonu.
Aby zmienić status udostępniania kontaktów:
  1. Image Shown Without Description  Naciśnij przycisk na ekranie dotykowym.
  1. Naciśnij Amazon Alexa.
  1. Naciśnij Lista kontaktów.
  1. Włącz lub wyłącz udostępnianie dla każdego telefonu.
Wskazówka:   Można udostępniać kontakty z więcej niż jednego telefonu na raz.
Wypróbuj to
Dowiedz się więcej na temat różnych możliwości funkcji Alexa, przeglądając sekcję Wypróbuj to.
  1. Image Shown Without Description  Naciśnij przycisk na ekranie dotykowym.
  1. Naciśnij Amazon Alexa.
  1. Naciśnij Wypróbuj to.