1. W menu ustawień naciśnij pozycję Asystent kierowcy.   Patrz   Środkowy wyświetlacz
  1. Naciśnij Asystent ograniczenia prędkości.
  1. Wyłącz inteligentny ogranicznik prędkości.
Wskazówka:   Jeśli wyłączysz inteligentny ogranicznik prędkości, układ domyślnie przełączy się na ręczny ogranicznik prędkości. Ograniczenie prędkości można ustawić ręcznie, korzystając z przełączników na kierownicy.