Wewnętrzne czujniki wykryją ruch wewnątrz pojazdu.
Czujniki wewnętrzne znajdują się w konsoli górnej.
Wskazówka:   Nie zakrywaj wewnętrznych czujników.
Wskazówka:   Jeśli ustawisz poziom komfortu w kabinie dla pory wyjazdu, gdy alarm jest uzbrojony, wewnętrzne czujniki wyłączają się na czas dostosowywania warunków w kabinie, aby nie generować fałszywych alarmów.