Funkcja Telefon jako klucz umożliwia korzystanie z telefonu w roli kluczyka biernego.
Telefon może służyć do realizacji następujących funkcji:
  • Zdalne ryglowanie i odryglowanie.
  • Otwieranie i zamykanie pojazdu bez kluczyka.
  • Uruchamianie pojazdu bez kluczyka i jazda pojazdem.
  • Zdalne uruchamianie.
  • Przywoływanie funkcji pamięci.